Slider Slider Slider Slider Slider

کارخانه ریف - طراحی کامل فاز دوم

کارخانه ریف - طراحی کامل فاز دوم
 

طراحی فاز دوم کارخانه ریف ایران

در این پروژه طراحی کامل کارخانه در زمینی به وسعت یازده هزار متر مربع  برای کلیه بخشهای اداری ، تاسیسات ، برق و ابزار دقیق ، اتوماسیون ، طراحی واحد مخازن ذخیره و لوله کشی ، واحد تینرسازی ، طراحی معماری و سازه سوله ها و ساختمان اداری ، طراحی آتش نشانی و ایمنی بشکل کامل انجام شده است.         

 

CSI2

e1666

 

 

 

 

 

 

 

 1- واحد مخازن ذخیره :  طراحی PFD  ,  P&ID  ،  طراحی سیستم شارژ و تخلیه مخازن ، طراحی سیستم overload  و ایمنی پمپ های شارژ ، طراحی سیستم شارژ هریک از مخازن با حلال دلخواه بصورت اتوماتیک ، طراحی سیستم تخلیه و ایمنی پمپ ها ، طراحی سیستم ایمنی و کنترل حجم ، دما و فشار مخازن  ، طراحی دیوار دایک و سیستم تخلیه و سپتیک ، طراحی تابلو برق ، طراحی تابلو کنترل ، طراحی سیستم جایگزینی نیتروژن در هنگاه تخلیه مخازن

2- طراحی ایمنی و اتش نشانی کل کارخانه ، طراحی ایستگاه آتش نشانی بطور کامل شامل ساختمان انبار و محل استقرار ماشین آتش نشانی  ، طراحی سیستم اتوماتیک DELUGE VALVE و اسپرینکلر برای واحد مخازن و تولید ، طراحی و سایزینگ  رینگ اصلی آتش نشانی، طراحی و محل نصب مانیتورهاو هایدرنت ها ، انجام محاسبات مکتوب بر اساس فلسفه طراحی آتش نشانی  منطبق بر استاندارد  NFPA 13,15 

 3- طراحی PIPING ، طراحی سه بعدی کل واحد مخازن ، نقشه های ایزومتریک لوله کشی بخش تولید و مخازن ، طراحی و تامین تجهیزات ابزار دقیق و کنترل ،  هماهنگی فلسفه عملکرد فرایند تخلیه و شارژ  با کارفرما قبل از طراحی ،   ایمن سازی فرایند با کاربرد ابزاردقیق مناسب جهت ایمنی کار پمپ ها ، سطح مخازن ، دما و فشار  ، طراحی سیستم برق و قدرت ، طراحی روشنایی و ارتینگ ، طراحی پانل های توزیع قدرت ، پانل قدرت ، پانل کنترل ،طراحی پایپ رک

4- طراحی معماری و سازه واحد انبارها و سالن های مکانیک و برق

5- طراحی واحد تینرسازی شامل : معماری و سازه ، مخازن و تجهیزات ،طراحی استراکچر تولید ، طراحی لوله کشی و تجهیزات ، طراحی پمپ ها و سیستم کنترل و ایمنی ،طراحی سیستم کنترل و ابزاردقیق ، طراحی پانل برق ، طراحی آتش نشانی و اعلام حریق   F&G

6- طراحی معماری و سازه ساختمان اداری در 3 طبقه در مساحت 600 متر


11

E0471

 

 

 

 

 

REEF PHASE 2 Co


REEF Co Owner/Client
Engineering design Scope of work
Esfahan province Location

Tank farm

Thinner production

Safety & Fire water system

Warehouse

Mechanical & Electrical salon

Fire fighting station

Administration building

Automechanic

Outlines
2011 Start
Completed Project status